No. Nama Dosen NIDN Keahlian Pendidikan Terakhir
1. Prof. Dr. Muhammad Zainuri 0003126103 Manajemen Sumberdaya Perikanan S3
2. Dr. Akhmad Farid, S.Pi, MT 0024068003 Pengelolaan Sumberdaya Perairan S3
3. Firman Farid Muhsoni, S.Pi, M.Sc 0012067703 Pemetaan dan penginderaan jauh S2
4. Hafiluddin, S.Pi, M.Si 0008038002 Pengolahan Hasil Perairan S2
5. Indah Wahyuni Abida, S.Pi, M.Si 0021067501 Sumberdaya Hayati S2
6. Haryo Triajie, S.Pi, M.Si 0030057702 Budidaya Perikanan S2
7. Moh. Sholeh, S.Pi., M.Sc.  0007127005  Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan S2